iswinoujscie.pl • Niedziela [12.09.2021, 18:09:48] • Polska

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie dróg z rezerwy subwencji ogólnej w 2022 roku

Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Finansów uzgodniły propozycję kryteriów do oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2022. Propozycja podziału środków z RSO została pozytywnie zaopiniowana także przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Kwota rezerwy subwencji ogólnej przewidziana w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. wynosi 335 999 tys. zł. Wnioski o dofinansowanie zadań samorządy mogą składać do 11 lutego 2022 r.

- Konsekwentnie wspieramy samorządy w poprawie jakości i bezpieczeństwa na sieci dróg lokalnych. Z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok przeznaczymy na ten cel 336 mln zł. Z rządowego wsparcia samorządy mogą korzystać także w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego środki trafiają na modernizację, remonty i budowę dróg powiatowych i gminnych, ale także m.in. na budowę obwodnic na drogach wojewódzkich oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na dofinansowanie:

- inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
- utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym,
- remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

W latach 2019-2021 rząd przeznaczył łącznie ponad 1 mld złotych na dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji ogólnej 353 zadań realizowanych przez samorządy w tym:

- 38 przez województwa na kwotę 174,4 mln zł,
- 209 przez powiaty na kwotę 308,7 mln zł,
- 106 przez miasta na prawach powiatu na kwotę 474,7 mln zł
utrzymanie rzecznych przepraw promowych na kwotę 75 mln zł.

Więcej informacji na temat RSO na stronie MI: www.gov.pl/web/infrastruktura/rezerwa-subwencji-ogolnej

Zespół prasowy
Ministerstwo Infrastruktury

Źródło: http://mm.swinoujscie.pl/artykuly/72281/