POGODA

Reklama


Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Niedziela [05.03.2023, 08:19:30] • Polska

GAZ-SYSTEM zgłosił projekty wodorowe do nadania statusu PCI

Spółka planuje zrealizować trzy projekty inwestycyjne w obszarze wodoru z wykorzystaniem europejskich instrumentów wsparcia.

Nowe rozporządzenie TEN-E przewiduje możliwość przyznania statusu PCI dla inwestycji umożliwiających powstawanie zintegrowanej europejskiej infrastruktury wodorowej poprzez realizację projektów w zakresie przesyłu i magazynowania wodoru oraz instalacji służących do odbioru i regazyfikacji skroplonego wodoru lub wodoru przenoszonego w innych substancjach chemicznych (np. amoniaku).

Obecnie trwają prace nad opracowaniem pierwszej wodorowej listy PCI. GAZ-SYSTEM zgłosił wniosek o przyznanie priorytetowego statusu dla trzech projektów planowanych przez spółkę. Obejmują one:

- Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy (Nordic-Baltic Hydrogen Corridor), który ma na celu budowę korytarza służącego do transportu wodoru z Finlandii, przez państwa bałtyckie i Polskę do Niemiec.
- Krajowy szkielet wodorowy obejmujący infrastrukturę łączącą krajowych producentów wodoru, źródła importowe, magazyn wodoru w Damasławku z odbiorcami końcowymi i ew. lokalnymi sieciami dystrybucyjnymi.
- Magazyn wodoru w Damasławku.

- Projekty infrastrukturalne realizowane przez GAZ-SYSTEM mają priorytetowe znaczenie energetyczne dla państw Unii Europejskiej, ponieważ zapewniają dywersyfikację dostaw gazu oraz rozwój zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu ziemnego w Europie Środkowej oraz regionie Morza Bałtyckiego. Finansowe wsparcie unijne jest ważne dla sprawnej realizacji złożonych, międzynarodowych projektów, dlatego wystąpiliśmy o nadanie statusu PCI dla inwestycji wodorowych, które spółka planuje przeprowadzić – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

GAZ-SYSTEM chciałby zwrócić uwagę, że projekt listy wodorowej PCI zostanie opublikowany przez Komisję Europejską na jesieni 2023 roku. GAZ-SYSTEM będzie mógł złożyć wniosek o dofinansowanie projektów wodorowych z instrumentu CEF po przyjęciu listy PCI przez instytucje Unii Europejskiej.

W czerwcu 2022 r. weszła w życie nowela rozporządzenia TEN-E, która ustanowiła nowe unijne przepisy dotyczące transgranicznej infrastruktury energetycznej. Mają one na celu przyśpieszenie działań na rzecz dekarbonizacji i integracji transgranicznej infrastruktury energetycznej, by ułatwić państwom UE osiągnięcie celów klimatycznych w perspektywie 2050 r. W nowym rozporządzeniu TEN-E utrzymano dotychczas obowiązujące przepisy mające pomóc w terminowej realizacji transgranicznej infrastruktury poprzez rozwiązania upraszczające i przyspieszające procedury wydawania niezbędnych pozwoleń, a także przewidujące możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie projektów PCI z instrumentu CEF.

Zgodnie z zapisami wcześniejszego rozporządzenia TEN-E, obowiązującego do połowy 2022 roku, projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania (ang. Projects of Common Interest – PCI) to inwestycje mające kluczowe znacznie w realizacji europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej. Do najważniejszych z nich należą przystępna cenowo, bezpieczna i zrównoważona energia dla wszystkich obywateli, jak również budowa niskoemisyjnej gospodarki w UE. Projekty te muszą przyczyniać się również do realizacji priorytetowych korytarzy infrastruktury energetycznej, a także znacząco poprawiać bezpieczeństwo dostaw, integrację rynkową i konkurencję. Projekty PCI mogą korzystać z najlepszych praktyk, wynikających z rozporządzenia TEN-E, co oznacza m.in. możliwość skorzystania z przyspieszonego procesu uzyskiwania pozwoleń. Przy spełnieniu określonych warunków status PCI umożliwia także ubieganie się o dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

Inwestycje Spółki wpisują się w priorytety unijnej polityki w zakresie infrastruktury gazu ziemnego a ich istotne znaczenie zostało wielokrotnie potwierdzone na dotychczasowych listach PCI, które były przyjmowane od 2013 roku na podstawie rozporządzenia TEN-E.

Statusu PCI umożliwił spółce uzyskanie dofinansowania UE z instrumentu CEF Energy na zakończone w 2022 r. inwestycje: Baltic Pipe oraz połączenia Polska – Litwa i Polska – Słowacja.

Na obecnie obowiązującej V piątej liście PCI znajduje się jeszcze jedna inwestycja w toku- projekt FSRU w Gdańsku, którego realizacja pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo dostaw gazu w regionie Europy Środkowej, a tym samym umożliwi odejście od importu gazu ziemnego z Rosji zgodnie z priorytetami polityki energetycznej UE przyjętymi w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę. Wartość przyznanego dofinansowania na te wszystkie projekty wynosi 520 mln EUR.

Analizy przeprowadzone na poziomie europejskim wskazały także, że inwestycje spółki przyczyniają się do redukcji emisji CO2 w Polsce i regionie, a także bliższej integracji sektora gazu ziemnego, energii elektrycznej i ciepłownictwa, która wpłynie na wykorzystanie potencjału oferowanego przez różne sektory gospodarki, a z drugiej strony są dostosowane do uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

Dodatkowe informacje o procesie PCI dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

Iwona Dominiak - Rzecznik Prasowy


komentarzy: 0, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344
■ 22 maja 2024 r. (środa) o godz. 17:00 w CEZiT przy ul. Gdyńskiej 26 w Świnoujściu odbędą się "Drzwi Otwarte" dla ósmoklasistów. Serdecznie zapraszamy! ■ Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz w Świnoujściu, informuje że w związku z konserwacją sieci, węzła i instalacji przez PEC w dniu 22.05.2024 r. (środa) Pływalnia na Uznam Arenie przy ul. Grodzkiej 5, będzie w tym dniu NIECZYNNA. Jednocześnie informujemy, że hala sportowa i siłownia na tym obiekcie, będzie funkcjonować bez zmian ■ Już 19 maja hala sportowa SP nr 1 przy ul. Witosa w Świnoujściu zamieni się w arenę pełną tańca i emocji. Ponad 200 tancerzy z sześciu szkół tanecznych z różnych miast, w tym ze Szczecina, Kołobrzegu i Rzeszowa, stanie do rywalizacji w Turnieju Tańca Nowoczesnego „Roztańczone Wyspy”. ■ Nowi zastępcy: Joanna Agatowska będzie miała dwóch zastępców. Zastępcą do spraw społecznych będzie pan Roman Kucierski, zastępcą do spraw inwestycyjnych będzie pan Arkadiusz Mazepa. Natomiast sekretarzem miasta zostanie pan Paweł Juras ■ Ryszard Teterycz Przewodniczącym Rady Miasta Świnoujścia ! Nowy przewodniczący był jedynym zgłoszonym kandydatem. Poparło go 19 radnych. 2 było przeciw ■ 21 nowych radnych Rady Miasta Świnoujście odebrało zaświadczenia o wyborze oraz uroczyście złożyło ślubowanie. Wśród nich jest wielu społeczników. Na tej samej sesji nowa prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska złożyła ślubowanie i formalnie objęła urząd. ■ Na poniedziałek 6 maja 2024r. Komisarz Wyborczy w Szczecinie zwołał I sesję Rady Miasta Świnoujście IX kadencji. Obrady odbędą się w sali numer 315 Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Wojska Polskiego 1/5. Początek o godzinie 10.00. Porządek obrad 1. Otwarcie inauguracyjnej sesji rady. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego. 3. Złożenie ślubowania przez radnych. 4. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór przewodniczącego rady. 6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Prezydenta Miasta Świnoujście. 7. Złożenie ślubowania przez prezydenta. 8. Zakończenie obrad ■ Joanna Agatowska Prezydentem Świnoujścia w I turze! To historyczne zwycięstwo! Oczywiście musi być potwierdzone oficjalnymi danymi z PKW ale na podstawie protokołów z 27 komisji wyborczych w Świnoujściu Joanna Agatowska w mistrzowskim stylu pokonała trzech swoich konkurentów i w I turze została prezydentem Świnoujścia! ■ Ostateczne rozliczenie tunelu nie zostało jeszcze dokonane. Nastąpi po wydaniu Świadectwa Wykonania, co spodziewane jest ok. września br. Roszczenia obu stron w związku z prowadzonymi mediacjami są objęte tajemnicą mediacji - tłumaczy Jarosław Jaz Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Świnoujście ■